Nieuws­media

Verhalen die  worden gelezen

helemaal

 Erik van Gruijthuijsen

 (63), algemeen directeur Publishing

Zeg eens eerlijk: hoeveel van de artikelen die u in de krant of online leest, leest u helemaal uit? Valt tegen, niet? Veel mensen haken na een paar alinea’s af. Of al na twee of drie artikelen.


Daar proberen wij iets aan te doen. Door online te meten waar mensen in artikelen afhaken, of gaan scrollen. In het puur papieren tijdperk moesten we vertrouwen op onderzoek onder abonnees van de krant, één keer per jaar. In de rapportages die daaruit volgden, lazen we in welke onderwerpen mensen geïnteresseerd waren, zoals: ‘Ik lees veel cultuur’ of ‘Ik ben geïnteresseerd in economie’. Maar welke cultuur? Economie in cijfers of verhalen met ondernemers?


Online kunnen we veel meten: elk artikel, op elk moment van de dag. Dat deden we al langer in België, maar sinds vorig jaar ook in Nederland. De redactieanalisten die dit werk doen - in de meeste gevallen journalisten - helpen schrijvende collega’s betere artikelen te maken. Dat is immers wat elke redactie wil: verhalen maken die langer, liefst helemaal, worden gelezen. Zodat mensen geen reden hebben om af te haken en zich volledig geïnformeerd voelen. Redactieanalisten adviseren over verbetering van de presentatie, waar tussenkopjes te plaatsen en ze kennen de ideale lengte van alinea’s. Zij leren ons welke fotografie online werkt en welke niet.


‘Meten en weten’, staat er boven een artikel iets verderop in dit jaarverslag. Bij de start noemden sommige redacteuren dit ‘scorebordjournalistiek’, suggererend dat we het doen voor zoveel mogelijk clicks. Dat is juist niet wat we beogen. Toevallige passanten, mensen die na één artikel wegklikken, zijn niet onze belangrijkste doelgroep. Wij willen vaste, trouwe bezoekers en het liefst: mensen die onze journalistiek zó waarderen dat zij abonnee worden en blijven.