ESG

Positieve impact vergroten,

Negatieve effecten verkleinen

Bij DPG Media doen we elke dag verslag van wat er speelt in de maatschappij en hoe deze verandert. Verschillende merken doen dat zelfs al honderden jaren. Met de manier waarop onze media worden gemaakt, hebben we ook impact op de maatschappij en het milieu.

Paul Vereijken

(36), ESG-MANAGER DPG Media

De zes pijlers van het ESG-beleid (Environmental, Social en Governance, oftewel Milieu, Maatschappij en Bestuur) vormen de leidraad voor hoe DPG Media positieve impact wil vergroten en de negatieve effecten wil verkleinen. Alleen door er samen aan te werken, kan daar invulling aan worden gegeven. Net zoals bij het maken van onze media.


Heel veel mensen binnen DPG Media geven gepassioneerd invulling aan de pijlers. Op de volgende pagina’s kunt u lezen wat de resultaten zijn van het werk van tientallen collega’s. Dit jaar wordt verder gebouwd op het stevige fundament van 2023. Werken aan de maatschappelijke impact is een permanent proces. Het reduceren van onze ecologische voetafdruk krijgt in 2024 meer aandacht dan ooit. De milieu-impact van hoe media worden gemaakt, zal zwaarder meewegen in te nemen beslissingen. Dat Mediavaert dit jaar wordt betrokken, is dan ook treffend. Een kantoor dat zowel groen is in beleving, als in de minimale impact op de omgeving. Laat het de toon zetten voor de rest van het jaar.

Pijler 1

Reduceren ecologische voetafdruk

Onze bijdrage aan het terugbrengen van de broeikasgasuitstoot en spaarzaam omgaan met de wereld om ons heen.

Lees meer

Pijler 2

Sterke en onafhankelijke journalistiek

Investeren in de voortdurende ontwikkeling van het vak en borgen dat onze redacties onafhankelijk en vrij het nieuws kunnen brengen.

Lees meer

Pijler 3

Diverse en inclusieve werkomgeving

Het continu investeren in een veilige omgeving waar uniek talent wordt erkend, herkend en betrokken.

Lees meer

Pijler 4

Ontwikkeling en groei medewerkers

Investeren in de (digitale) kennis en vaardigheden
 van onze mediamakers, want zij zijn ons kapitaal.

Lees meer

Pijler 5

Verantwoord datagebruik

Transparant, zorgvuldig en eerlijk persoonsgegevens en gedragsdata verzamelen, bewaren en gebruiken.

Lees meer

Pijler 6

Maatschap­pelijke  bijdrage

Jongeren een duwtje in de rug geven, door de kracht van onze media in te zetten.

Lees meer