FINANCIEEL

“Papierprijzen
stegen in 2022 naar record­niveaus en ook de krappe arbeidsmarkt liet zich voelen”

 “Een jaar getekend

door forse kostenstijgingen”

In hoeverre hadden de stijgende kosten invloed op het resultaat van DPG Media over 2022? CFO Piet Vroman (55) licht de cijfers toe en maakt de balans op.

In de loop van 2022 heeft de Raad van Bestuur van DPG Media beslist om de geconsolideerde jaarrekening van de groep voortaan op te stellen conform de IFRS-regels (International Financial Reporting Standards). Uiteraard werden daarbij ook de cijfers over 2021 herwerkt. Dit leidt tot heel wat wijzigingen, waarvan de belangrijkste zijn:


  • Consolidatiegoodwill wordt voortaan niet meer lineair afgeschreven, maar jaarlijks onderworpen
    aan een impairment test; hierdoor vallen ruim
    € 100 miljoen afschrijvingen per jaar weg.

  • Joint ventures worden niet meer proportioneel geconsolideerd, maar enkel voor het aandeel in het nettoresultaat; dit impacteert de consolidatie van Streamz en RTL België.

  • De huurcontracten worden voortaan op de balans geregistreerd en vervolgens afgeschreven; dit verhoogt de EBITDA en het balanstotaal.

“Papierprijzen stegen in 2022 naar record­niveaus en ook de krappe arbeidsmarkt liet zich voelen”

Omzet

DPG Media sloot het boekjaar 2022 af met een omzet van € 1,83 miljard, ongeveer op het niveau van vorig jaar. De lezersinkomsten stonden onder lichte druk en kwamen uit op € 866 miljoen. Advertentie-inkomsten hielden beter stand en groeiden naar € 612 miljoen. Affiliate- en classifieds-­inkomsten bleven vrij stabiel op € 127 miljoen.


Het boekjaar liet zich echter vooral kenmerken door een forse kostenstijging, in het bijzonder in de publishing-activiteiten. De papierprijzen stegen afgelopen jaar, mede onder invloed van de hoge energiekosten, naar recordniveaus. Niettegenstaande het teruglopend verbruik had dit voor de groep een negatief effect van ruim € 25 miljoen. De krappe arbeidsmarkt liet zich in het bijzonder voelen in hogere kosten in het Nederlandse distributienetwerk, terwijl in België de automatische loonindexering de personeelskosten de hoogte induwde. De verwachting is dat deze kostenevoluties in 2023 nog zwaarder op de resultatenrekening zullen wegen.

Resultaten

Uiteindelijk eindigde de EBITDA afgelopen jaar op
€ 365 miljoen, zo’n 8 procent onder het niveau van 2021. Wanneer de leasingkosten in mindering worden gebracht, is dit € 342 miljoen.


Na het in mindering brengen van financiële resultaten, belastingen en het resultaat van de deelnemingen, kwam het nettoresultaat van de groep uit op € 200,9 miljoen, een daling met 4,7 procent.


Net zoals vorig jaar kwam er een belangrijk resultaat uit (de verkoop van) stopgezette activiteiten. In 2021 jaar was dit na de verkoop van Mobile Vikings € 118 miljoen. Vorig jaar kwam deze bijdrage, na de verkoop van Aldipress, uit op € 26 miljoen.


Het uiteindelijke resultaat van de groep kwam voor 2022 aldus uit op € 226,7 miljoen.

Balans

Het eigen vermogen van de groep groeide naar € 761 miljoen, of 43 procent van het balanstotaal. De vrije cashflow werd beïnvloed door bewegingen in het werkkapitaal, maar vooral door de investering in Mediavaert, het nieuwe gebouw in Amsterdam, en de acquisitie van 50 procent in RTL België. De netto financiële schuld kwam uit op € 314 miljoen. Hiervan is € 286 miljoen afgesloten op de langere termijn aan een vaste rente. De renteverhogingen van de Europese Centrale Bank hebben op het huidige schuld­niveau dus nauwelijks impact.