“ESG MOET een tweede natuur worden”

ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Bestuur) en gaat over hoe DPG Media haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. “Met elkaar hebben we afgelopen jaar zes maatschappelijke thema’s bepaald waarin we het verschil kunnen en moeten maken”, zegt Paul Vereijken, die verantwoordelijk is voor het opzetten van het ESG-beleid. “Iedereen binnen DPG Media draagt bij aan de thema’s met de keuzes die we dagelijks maken. Daar bewust rekening mee houden moet steeds meer een tweede natuur worden.” 

Sterke onafhankelijke journalistiek

“Onze redacties moeten onafhankelijk en vrij het nieuws brengen. Ze dragen hiermee bij aan een sterke en verbonden samenleving. Dat zit in ons DNA. We doen dit door een strikte scheiding van commercie en redactie en door blijvend te investeren in de journalistiek zelf. Zoals met onze journalistieke Campus en een journalistiek directeur die staat voor de ontwikkeling van het vak.” 

 • Er zijn 2.034 journalisten in dienst bij DPG Media en vele freelancers die dagelijks voor onze media werken.  
 • Het afgelopen jaar zijn in België en Nederland op de Campus 151 unieke journalistieke trainingen gegeven.
 • Bij de nieuwsmedia van DPG Media kennen de titels een redactie-statuut dat de onafhankelijkheid borgt. Daarnaast kent DPG Media een zestal stichtingen gelieerd aan titels. 

Verantwoord datagebruik

“Dagelijks gebruiken we gigantische hoeveelheden data. Dat gaat gepaard met een grote verantwoordelijkheid. Filterbubbels moeten we voorkomen en het gebruik van persoonlijke data gaat altijd in overeenstemming met de afspraken tussen ons en de consument. Consumenten-data verkopen we niet door en bewaren we veilig.” 

 • Lancering van privacy.dpgmedia.nl/.be en privacyrechten.dpgmedia.nl/.be. Op deze portalen worden consumenten voorgelicht over hoe wij gegevens verzamelen en gebruiken en kunnen zij hun gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

 • DPG Media werkt samen met Nederlandse universiteiten voor promotie-onderzoek rond de toepassing van Artificial Intelligence in de media.

 • DPG Media ondersteunt het branche-brede initiatief om een onafhankelijke datakluis te ontwikkelen waarin burgers hun persoonlijke digitale data kunnen opslaan.

 Paul Vereijken 

(35), ESG-MANAGER DPG Media 

Ontwikkeling en groei van onze medewerkers

“De digitale transitie die onze media doormaken, vraagt om andere competenties en vaardigheden van onze medewerkers. We investeren daarom gericht via onze opleidingsinstituten (Academy en Campus) in een onderscheidende mix van digitale vaardigheden, leiderschapskwaliteiten en vakmanschap. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich continu ontwikkelen en blijven groeien.” 

 • De Academy en Campus boden afgelopen jaar in totaal 1.023 trainingen aan.

  We volgden samen 49.735 uren aan opleidingsprogramma’s in België, Denemarken en Nederland. 

 • Hiervan waren minstens 20.000 uren volledig gericht op het vergroten van onze digitale competenties. 

Diverse & inclusieve werkomgeving

“Met het programma ‘Executive for a day’ investeerden we in 2022 in de volgende generatie vrouwelijke leiders. Daarnaast zorgden we via het traineeship Journalistiek Talent voor meer culturele diversiteit op onze redacties. De tweede lichting is inmiddels gestart. Om onze bewustwording op culturele diversiteit te vergroten, hielden we een aantal ronde-tafelsessies met medewerkers met een biculturele achtergrond.” 

 • 44% van de medewerkers binnen DPG Media is vrouw. Het leadership-team (senior management) bestaat voor 30% uit vrouwen.

 • Het traineeship Journalistiek Talent zorgde afgelopen jaar voor een zeer gewenste stijging van de culturele diversiteit binnen de redacties van DPG Media.

 • Medewerkers geven DPG Media een 8,3 als cijfer als het gaat om het ervaren van een veilige werkplek. 

Reduceren ecologische voetafdruk

“In 2022 zijn we gestart met het in kaart brengen van de CO2-uitstoot van ons bedrijf. Dit gebeurt conform het Greenhouse Gas Protocol, dat de uitstoot indeelt in scope 1, 2 en 3. We zijn eveneens gestart met een reductieplan.”

 • In 2022 telde de CO2-uitstoot van onze gebouwen op tot 13,2 kiloton CO2 en die van het wagenpark tot 4,2 kiloton CO2. Scope 1 en 2 (elektriciteits-, gas- en brandstofverbruik) komt daarmee op 17,4 kiloton CO2.

 • Uitstoot door aangekochte materialen, diensten, afval, woon-werkverkeer en meer (scope 3) schatten we vooralsnog rond de 180 kiloton. De definitieve rapportage moet in 2023 klaar zijn.

 • Het aantal kiloton in scope 1 en 2 zal de komende jaren moeten verminderen door duurzamer en minder energieverbruik van de huidige panden, een snellere elektrificatie van het wagenpark en een duurzaam mobiliteitsbeleid, en oplevering van het nieuwe kantoor Mediavaert in Amsterdam (2024). Het grootste houten kantoorgebouw in Europa zal veel zuiniger zijn in energieverbruik. 

Maatschappelijke betrokkenheid

“DPG Media zet haar kennis, capaciteit, middelen en media in om onze toekomstige generatie te helpen, want gemotiveerde, geëngageerde en goed ondersteunde jongeren bezitten de kracht om de toekomst vorm te geven.”

 • In Nederland zetten onze media zich op verschillende manieren in voor iedereen die lezen lastig vindt of nog aan het leren is. Zo zijn we partner van de Kinderboekenweek, zorgt NU.nl dat teksten goed te begrijpen zijn, en verschenen er een speciale Libelle voor laaggeletterden en extra Donald Duck-uitgaven voor kinderen met dyslexie.

 • In 2022 zijn we in Vlaanderen gestart met JEZ!, dat zich richt op jongeren. 

 • Bij Campus 19 in ons Antwerpse hoofdkantoor worden jongeren opgeleid tot IT’er.

 • In het belang van de persvrijheid kregen onafhankelijke, kritische Russische journalisten onderdak bij DPG Media in Amsterdam.