“RUIM

BAAN

voor ieder talent” 

Interview

Melanie van Hemert werd in 2022 benoemd tot directeur HR België & Nederland van DPG Media. Wat is haar achtergrond en hoe denkt zij over diversiteit, over opleiden en netwerken en over de terugkeer naar kantoor?

Voor iemand die zo graag met mensen werkt, had Melanie van Hemert (47) geen eenvoudige start bij DPG Media. De integratie van Sanoma Nederland (waar ze directeur Human Resources was) ging in 2020 gepaard met de coronapandemie. Zat ze, als kersvers directeur HR Nederland, ineens thuis achter een beeldscherm in gesprek met nieuwe collega’s die ze veel liever persoonlijk had ontmoet.


Geen verrassing dus dat ze “ontzettend opgelucht” was toen corona in 2022 eindelijk naar de achtergrond verdween en de kantoren weer volop open gingen. Ook in andere opzichten beleefde ze een memorabel jaar: ze werd benoemd tot directeur HR België & Nederland, trad toe tot het Executive Committee (ExCo) van DPG Media en ze maakte - eindelijk, na die coronajaren - haar eerste DPG Media-personeelsfeest mee.

Melanie van Hemert

(47), directeur HR België & Nederland 

Je bent nu niet alleen de enige vrouw in het ExCo, maar ook de enige belastingadviseur.  

“Dat klopt, haha. Ik heb fiscaal recht gestudeerd en ben op mijn 23ste bij PwC begonnen als belastingadviseur. Om eerlijk te zijn vond ik klanten al snel interessanter dan belastingen. Na een tijd heb ik geconcludeerd: als ik iets wilde gaan doen waar echt mijn passie lag, dan moest ik zelf die stap maken. Zo ben ik aan de HR-kant terechtgekomen en uiteindelijk ook daar HR-directeur geworden. De ambities van mensen samenbrengen met de ambities van een bedrijf, daar krijg ik heel veel energie van, nog altijd.”

Jouw achtergrond is ook goed voor de diversiteit binnen het bedrijf.

“Zo zou je het kunnen zien. Voor mij staat diversiteit voor: verschillen. We hebben verschillende achtergronden, verschillende competenties en we kijken allemaal door een andere bril naar de wereld. Wat de man-vrouwverhouding betreft zijn we bij DPG Media inmiddels aardig in balans; alleen aan de top nog niet. Maar kijk je naar culturele diversiteit, dan moeten we daar nog steviger op inzetten. Wij zijn allemaal mediamakers, we verbinden mensen met onze producten en daarmee maken we impact. Om de gehele maatschappij te kunnen aanspreken, die zo divers is, moet je alle invalshoeken kunnen belichten en daar heb je simpelweg een diverse groep mensen voor nodig.”

Wat kun je concreet doen om de organisatie cultureel diverser te maken?

“Om een voorbeeld te noemen: we zijn gestart met een traineeship voor journalistiek talent. In principe voor iedereen, maar vooral met het oog op mensen die vanuit een culturele achtergrond komen waar een carrière als journalist niet vanzelfsprekend is. Daar hebben we 450 aanmeldingen voor gehad. Er was plaats voor twaalf deelnemers en van hen worden er uiteindelijk negen geplaatst op redacties, onder meer bij NU.nl. Dit jaar organiseren we een tweede editie.”

“De ambities van mensen en het bedrijf samenbrengen”

Hoe ziet de ideale diverse organisatie er voor jou uit?

“Ik streef naar een organisatie waar ieder talent kan komen bovendrijven en de ruimte en de vrijheid krijgt om met elkaar van mening te verschillen. Dat is alleen mogelijk als je vertrouwen voelt en weet dat je veilig je mening kunt uiten. In dat verband was 2022 een turbulent jaar in Nederland met de affaires rond The Voice of Holland en De Wereld Draait Door. In een sociaal veilige werkomgeving moet je elkaar kunnen aanspreken op zaken en die samen kunnen uitspreken. Het open gesprek, daar zijn we het afgelopen jaar bewust mee aan de slag gegaan.”

Komt dat ook terug in de opleidingen van de Campus en de Academy?

“Wij investeren in drie pijlers: leiderschap, vakmanschap en digitale transformatie. Leiderschap speelt zich af op elk niveau binnen de organisatie. We moeten ons allemaal verantwoordelijk voelen voor onze eigen taak en tegelijk voor het team waarin we werken, voor het geheel dus. Daar past in dat je je verdiept in de ander, luistert naar diens inbreng en feedback geeft. Als je dat gezamenlijk voor elkaar krijgt, kun je heel succesvol zijn.”


“Wat wij binnen DPG Media willen bereiken, is een lerende cultuur. Want het bedrijf verandert snel en alleen door te blijven leren kunnen we nog beter en wendbaarder worden. Inhoudelijk hebben we zulke sterke mensen in huis. Die expertise moeten we overdragen op elkaar. Daarom starten we dit jaar met ‘Leren van de besten’, diverse opleidingsprogramma’s waarbij je kennis deelt en leert van je collega’s.”

“Wat wij willen bereiken, is een lerende cultuur”

Is dat niet ook een kwestie van elkaar weten te vinden? DPG Media is zo’n groot bedrijf geworden dat je soms misschien niet weet bij wie je moet zijn.

“Daarom investeren we ook in netwerken. De besten in een vak samenbrengen en hun expertise met elkaar verbinden. Uit je kantoor komen en bouwen op de kennis van de ander. Zo leg je verbindingen binnen de organisatie die niet alleen functioneel zijn, maar ook echt gebouwd zijn op vertrouwen, waardering en erkenning van elkaars expertise.”

Is het einde van de coronapandemie, en daarmee ook het fulltime thuiswerken, hiervoor essentieel?

“Absoluut. In 2020 en 2021 zijn we zeer succesvol geweest vanuit huis, dat hebben we met z’n allen ontzettend goed gedaan. Maar we zijn en blijven een bedrijf van mediamakers en van creativiteit en daarvoor is samenkomen cruciaal. De coronacrisis is voorbij, nu kunnen we terug naar de situatie waarbij we weer bij onze collega’s binnenlopen en leren van elkaar. Want leren van de besten doe je niet alleen via de Academy en de Campus, maar vooral op de werkvloer. Wat DPG Media zo uniek maakt, is dat we zo creatief zijn. Als we bij elkaar zijn, bruist het echt en voel je het DNA van dit bedrijf. Dat moeten we blijven koesteren.”