FINANCIEEL

“Quote van Ludwig lorem ipsum dolor sit amet dolor sit”

Ludwig Criel

Voorzitter Raad van Bestuur

“Een groot compliment

voor inzet en impact”

Twee onwaarschijnlijke coronajaren konden we in 2022 eindelijk achter ons laten. Jaren waarin grote onzekerheid in de maatschappij ervoor zorgde dat het publiek behoefte had aan informatie, duiding en de broodnodige ontspanning. Waar DPG Media bijzonder goed op wist in te spelen met de daarbij horende resultaten.


Maar 2022 werd niet een jaar om rustig achterover te leunen. De oorlog in Oekraïne zorgde ervoor dat de wereld ontwricht raakte en we te maken kregen met forse prijsstijgingen. Met consumenten die scherpe keuzes moesten maken. Met papierprijzen die we nog nooit eerder zo hoog hebben gezien. Met een arbeidsmarkt die zo krap werd dat de distributie in gevaar kwam.


Desalniettemin presenteert DPG Media opnieuw krachtige cijfers. Gerealiseerd in een tijd waarin dit niet vanzelfsprekend is. Een bedrijf met een gezonde basis kan tegenslagen opvangen. Dat blijkt ook nu weer. De installatie in 2022 van een compact Executive Committee helpt om snel bij te kunnen sturen. De digitale koers die al langer stond en succesvol is, is verder aangescherpt. We maken hierin grote stappen, zie de versnelling die we het afgelopen jaar met ons eigen Trusted Web wisten te maken.


En naast alle journalistieke en commerciële activiteiten binnen het bedrijf, wordt ook steeds meer maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur. Zes maatschappelijke thema’s zijn vastgepakt waar DPG Media verschil kan gaan maken. Een ontwikkeling die de Raad van Bestuur toejuicht.


Het is een genoegen om u namens de Raad van Bestuur de geconsolideerde jaarrekening van DPG Media over 2022 aan te bieden. Met opnieuw mooie cijfers. Maar cijfers krijgen alleen écht waarde door de enorme inzet, betrokkenheid en het vakmanschap te benoemen van de medewerkers van DPG Media in Nederland, België en Denemarken. Die inzet en impact verdienen een groot compliment. De Raad van Bestuur heeft er dan ook alle vertrouwen in dat alleen daarom al 2023 opnieuw een mooi jaar zal zijn.